Peraturan Daerah No. 5 Thn. 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka

Tahun 2008 Perda No.5 tentang Kedudukan, Tupok Dinas